Bieżące

Wydarzenia Klubowe

Brak wydarzeń

W sympatycznej i przyjaznej atmosferze przebiegło spotkanie grona miejscowych żeglarzy w Pomocniczym Centrum Koordynacyjnym Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Swój czas poświęcili dla nas: kierownik centrum Pan Andrzej Spica, obsługa centrali łączności i zarządzania akcjami ratunkowymi oraz załoga jednostki ratowniczej Pasat. Wydarzenie miało miejsce w sobotę 28 marca, a więc tuż przed nowym sezonem żeglarskim pozwoliło poszerzyć i utrwalić naszą wiedzę na temat możliwości technicznych i organizacyjnych SAR-u.

W czasie konferencji szef świnoujskiej placówki w sposób zwięzły i komunikatywny przedstawił strukturę instytucji, systemy łączności i zasady inicjowania i przeprowadzania akcji ratunkowych. Nas oczywiście najbardziej interesowały zagadnienia dotyczące bezpośrednio żeglarzy, najczęściej występujących problemów w czasie żeglugi i możliwości ich eliminowania. Szczególna uwaga została zwrócona na zasady dobrej praktyki morskiej, odpowiedniego przygotowania merytorycznego i technicznego oraz sposobu użytkowania dostępnych na pokładach jachtów środków sygnalizacyjnych i ratunkowych. Przedstawione i omówione zostały także niektóre akcje ratownicze przeprowadzone na przyległych do Świnoujścia akwenach. Taka wiedza to cenny materiał do przemyśleń własnych; wszak lepiej uczyć się na cudzych błędach. Miłym urozmaiceniem zajęć była możliwość zwiedzenia jednostki ratowniczej Pasat i bezpośrednie rozmowy z ratownikami.

W imieniu wszystkich zgromadzonych za zorganizowanie wydarzenia gospodarzowi Panu Andrzejowi Spica podziękował komandor JKMW Kotwica o/Świnoujście Roman Nogalski. Rozstając się życzyliśmy sobie wzajemnie spotkań tylko w takich spokojnych i nie stresujących okolicznościach. Chociaż ufamy, że pomoc kolegów z SAR-u nie będzie nam potrzebna dobrze jest mieć świadomość, że zawsze prowadzą nasłuch na 16 i 11 kanale VHF.

Tekst: Marek Ochlik

Foto: Sławomir Putresza

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.jkmwkotwica-swinoujscie.pl/images/SAR

OFICJALNY SPONSOR

logo1

 

Programu "Morskie Wychowanie Dzieci i Młodzieży"

Godło 

JKMW "Kotwica" O/Świnoujście
Skr. poczt.  248
72-600 Świnoujście
tel: +48 608-626-080